Financování projektu revitalizace či budování a vybavování nových prodejen technickým  a technologickým zařízením nemusí být pro některé majitele finančně jednoduché. Nedostatek financí je častým důvodem pro to, že plánovaná revitalizace či pořízení nové obchodní jednotky se neuskuteční. 

Existuje však řada variant jak tyto situace řešit. Částečné financování  projektů  prostřednictvím státních dotací, je jen jednou z variant řešení. Společně se zákazníky jsme schopni najít i další řešení financování revitalizace obchodních, prodejních a výrobních prostor .

V rámci celkového financování projektů jsme schopni vyhledat, najít  a  zajistit  zájemcům  možnost získání státní finanční dotace  z programů  podpory podnikání vyhlašovaných  jednotlivými ministerstvy.